Skip to main content

Bijzondere verzamelingen uit de Kempen

In de kersttijd waren er in de oude, sfeervolle boerderij van het museum bijzondere kerstgroepen van over de  hele wereld te zien: een boeiende en drukbezochte expositie, ook door veel belangstellenden van buiten onze regio. Nu biedt het Kempenmuseum opnieuw iets dat de moeite van het erheen gaan zeker meer dan waard is: de collecties van een elftal verzamelaars uit onze eigen omgeving.

Verzamelen is meer dan een bezigheid of liefhebberij. Het is een hartstocht die vaak tientallen jaren geleden begonnen is. Ze gaat pas over wanneer het fysiek echt niet meer kan of als de verzamelaar zelf er niet meer is. Anders gaat het altijd door. Voor een echte speurneus is een verzameling immers nooit compleet of “af”.

Wie denkt dat het hier gaat om bierviltjes, sigarenbandjes, kroonkurken of lucifermerken, heeft het flink mis. Wat je kunt zien, zijn stuk voor stuk juist niet zo alledaagse zaken. Heel aparte zelfs. Ze laten de passie zien die nodig is om tot een échte collectie te komen. Die is soms zo omvangrijk en compleet dat ze een eeuwenlange ontwikkeling zichtbaar maken. Prachtig oud gereedschap, unieke zilveren en gouden vulpotloden met bijbehorend schrijfgerei, zijn hoogwaardige historische voorwerpen. Maar vingerhoedjes, wijwatervaatjes van nog maar net een halve eeuw geleden, roepen net zulke gevoelens op als vogelkooitjes van weleer.

Dat snuffelen in schuren en op zolders, het struinen op snuffel-, rommel- of antiekmarkten en antiquiteitenwinkels tot heel bijzondere ontdekkingen heeft geleid, wil het Kempenmuseum met deze expositie dan ook heel graag aan veel belangstellenden laten zien.

Kijk hier voor een leuke film van Kempen TV over deze unieke tentoonstelling.


  • 1
  • 2