Al weer enkele jaren geleden was er in het Kempenmuseum De Acht Zaligheden een geslaagde expositie van verzamelingen, bijeengebracht door liefhebbers uit de Kempen. Zij boeiden met hun collecties van bijzondere zaken. Wat zijn dat dan? Wat is er bijzonder aan zo’n verzameling?

Het antwoord is: bijna alles. Wie verzamelt, laat zien wat een bonte verscheidenheid er tevoorschijn komt wanneer je je richt op één bepaald aspect, op iets wat jou interesseert. Of het nu hoogwaardige historische voorwerpen, eenvoudig oud ambachtelijk gereedschap, de Verkade-albums, gewoon rariteiten van nu of toch nog iets heel anders betreft: élke verzameling heeft zijn waarde, is uniek én interessant tegelijk. Voor de verzamelaar, maar ook voor vele anderen.
Minstens even belangwekkend is het ‘verhaal’ achter de verzameling: Hoe is die ontstaan? Toeval? Vanuit beroep, ontmoeting of gefascineerd zijn door iets? Is het een eenzame hobby of juist een met veel contacten? Nationaal of misschien zelfs ook internationaal?


Het Kempenmuseum is oprecht geïnteresseerd!
Maar we willen er ook iets mee doen. Het is de bedoeling om tegelijk met de tentoonstelling een mooie brochure uit te brengen, een boekwerkje met korte toelichtingen en met afbeeldingen van bijzondere ‘objecten’ die wellicht in uw verzameling gevonden worden?
We laten het op ons afkomen en horen graag of u belangstelling hebt om deel te nemen aan deze presentatie. Voor u een unieke kans om te laten zien wat u in huis hebt.
Het Kempenmuseum wil dolgraag beoordelen of uw verzameling museumwaardig is.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden en er is een bruikleenverzekering.
Doe mee en laat dat vóór 1 december aan ons weten.
Aanmelden kan via receptie@kempenmuseum.nl  t.a.v. van  Hendrik van de Aalst of anders met een schriftelijk bericht aan Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Kapelweg 2, 5521 JJ Eersel.
Telefonisch kan ook: 0497 51 56 49. Vergeet niet uw naam, adres, tel.nr. en emailadres te vermelden. De selectiecommissie krijgt direct al een betere indruk wanneer u ook een foto van uw verzameling of van een gedeelte van uw verzameling meestuurt.