Skip to main content

bruiklenen

  • bruiklenen

Het Kempenmuseum staat altijd open om collectiestukken in bruikleen te geven aan musea, bibliotheken en vergelijkbare instellingen.

bruikleenvoorwaarden

Ons doel is altijd om de bruikleen mogelijk te maken. Een voorwaarde is wel dat het object in een stabiele conditie verkeert. Objecten die een plaats hebben in de vaste presentatie kunnen mogelijk niet of in beperkte mate uitgeleend worden.
Per aanvraag wordt bekeken welke verdere eisen noodzakelijk zijn. Indien de aanvraag kwetsbare objecten betreft, kunnen er aanvullende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld met betrekking tot klimaat, licht en transport).

kosten
  1. De bruikleennemer is verplicht de voorwerpen allrisk, van spijker tot spijker, op eigen kosten te verzekeren.
  2. Eventuele vrachtkosten voor het vervoer van de voorwerp(en) naar en van de bruikleennemer, alsook de kosten voor eventueel verpakkingsmateriaal, zijn voor rekening van de bruikleennemer.
  3. In het geval van schade zijn de kosten van herstel, opgedaan tijdens de bruikleenperiode of, wanneer van toepassing, schadeloosstelling van de aangegeven waarde in geval van diefstal of beschadiging, voor rekening van de bruikleennemer.

bruikleenaanvraag

Indien u een bruikleenaanvraag wenst te doen, vragen wij u dit minimaal twee maanden van tevoren aan ons kenbaar te maken. In de aanvraag vermeldt u in ieder geval:

  • Het doel van de bruikleen.
  • De exacte bruikleen- en tentoonstellingsperiode.
  • Hoe de objecten tentoongesteld gaan worden (vitrine, licht etc.)
  • De te lenen objecten.
  • Uw eigen gegevens (instelling, adres, contactpersoon, telefoonnummer).

Uw aanvraag kunt u richten aan conservator@kempenmuseum.nl , met het onderwerp : Bruikleen.